Vergunning vrij?

Ook wij kunnen u hierin van informatie voorzien

Gemeentes zijn vanaf 1 juli 2004 verplicht een welstandsnota gemaakt te hebben, d.w.z sneltoetscriteria voor lichte bouwplannen. Hierdoor kan het ook mogelijk zijn op de voorgevel te bouwen. Per gemeente kunnen deze eisen echter verschillen, kijk voor meer informatie op www.omgevingsloket.nl of vraag hiernaar bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de plaats waar u wilt bouwen.